Gambar siaran media sosial dan orang yang menyebarkan kebencian.

Keburukan Media Sosial: Kesan-Kesan Media Sosial Anda Perlu Ketahui

Di zaman moden ini, media sosial telah menjadi sebahagian penting dalam kehidupan kita. Kami semua secara cukup tahu tentang limpahan manfaat-manfaat media sosial, tetapi apa pula keburukan media sosial?

Dalam blog ini, kami akan menerokai kesan-kesan buruk media sosial yang mungkin jarang kita perhatikan. Mari kita bersama-sama memahami impak yang lebih mendalam dari penggunaan media sosial dalam kehidupan kita.

Sebelum itu, kita harus dulu rungkaikan maksud ‘media sosial’ terdahulu.

Maksud Media Sosial

Secara asasnya, ‘media sosial’ merujuk kepada platform digital yang membolehkan pengguna untuk berkongsi kandungan, berkomunikasi, dan berinteraksi secara atas talian. Contoh platform media sosial termasuklah Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn dan lain-lain.

Di samping itu, populariti media sosial di Malaysia terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin meluas. Penggunaan media sosial telah menjadi sebahagian penting dalam kehidupan harian masyarakat, mempengaruhi cara kita berkomunikasi, mendapatkan maklumat dan membina hubungan sosial.

Baik, sekarang kami akan bentangkan segala keburukan media sosial yang mungkin anda tidak renungkan sebelum ini.

1. Kesan Psikologi

budak mengalami kegangguan mental

Penggunaan media sosial secara berlebihan boleh memberi kesan negatif kepada keadaan psikologi seseorang.

Rasa Tidak Mencukupi

Salah satu kesan yang jarang dibincangkan ialah rasa tidak cukup atau tidak puas hati dengan diri sendiri. Apabila pengguna terlalu banyak membandingkan kehidupan mereka dengan gambaran yang dihasilkan oleh pengguna lain di media sosial, ia boleh menyebabkan rasa rendah diri dan kurang keyakinan.

Selain itu, kecanduan digital juga menjadi isu yang serius dalam kalangan pengguna media sosial.

Kecanduan Terhadap Media Sosial

Walaupun orang tua kami sering menyuarakan kerisauan mereka terhadap pengunaan media sosial yang boleh membawa kecanduan, maka memang terdapat sebutir kebenaran dalam nasihat mereka.

Pengguna yang terlalu bergantung kepada media sosial untuk perhatian dan pengiktirafan boleh mengalami kecanduan yang mengganggu kehidupan seharian mereka.

Jadi, keburukan media sosial bukan sahaja menjelma sebagai perkara negatif yang jelas, malah ia juga mampu meneguh penggunaan media sosial secara kitaran yang membawa kecanduan terhadap penggunaannya.

Kesunyian & Isolasi

Kesunyian dan isolasi sosial juga merupakan kesan psikologi yang berpotensi apabila pengguna menghabiskan terlalu banyak masa di media sosial berbanding berinteraksi secara langsung dengan individu dalam kehidupan nyata.

2. Kesan Kesihatan Mental

wanita mengalami kebimbangan

Penggunaan media sosial yang berlebihan turut memberi kesan yang serius terhadap kesihatan mental.

Kebimbangan (Anxiety) & Kemurungan (Depression)

Salah satu kesan yang kerap kali terjadi ialah peningkatan tahap kebimbangan dan kemurungan di kalangan pengguna.

Pengguna sering terdedah kepada tekanan sosial untuk menampilkan kehidupan yang sempurna di media sosial, menyebabkan tekanan psikologi yang meningkat.

Tekanan Emosi

Selain itu, fenomena perbandingan sosial (social comparison) di media sosial turut menyumbang kepada perasaan kurang bernilai dan tidak puas hati dengan kehidupan sendiri.

Kesannya, pengguna mungkin mengalami tekanan emosi yang mempengaruhi kesihatan mental mereka secara keseluruhan.

3. Kesan Sosial

kesan fake news salah satu keburukan media sosial

Salah satu keburukan media sosial yang paling kerap dibincang ialah sifatnya sebagai perosak hubungan dan juga dinamik sosial.

Ia memberi kesan yang sangat signifikan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Penyebaran Maklumat Tidak Sahih

Salah satu kesan yang jarang dibincangkan ialah penyebaran berita palsu dan ketidakpastian maklumat.

Media sosial membolehkan berita palsu tersebar dengan cepat dan meluas, menyebabkan ketidakpastian dalam masyarakat dan merosakkan kepercayaan kepada sumber maklumat yang sahih.

Silo Effect

Selain itu, media sosial turut mempercepatkan pembentukan silo (silo effect) dan polarisasi masyarakat.

Pengguna cenderung untuk bersosialisasi dalam kumpulan yang serupa secara dalam talian, menyebabkan perpecahan dalam pandangan dan nilai masyarakat serta mengurangkan ruang untuk dialog dan pemahaman bersama.


Seni bercerita yang setua zaman kini telah berkembang ke persada digital. Di Paperballad & Co., kamilah tukang yang akan abadikan cerita anda melalui Strategi UX, Branding dan Content Marketing. Hubungi kami untuk kemampanan digital yang kekal abadi.


4. Kesan Ekonomi

Salah satu keburukan media sosial yang diambil mudah ialah impaknya terhadap ekonomi dari segi ekonomi negara dan ekonomi yang kami mempengaruhi sebagai pekerja ataupun ahli masyarakat yang produktif. 

Penggunaan media sosial mampu mempengaruhi ekonomi dengan beberapa cara berikut:

Pengiklanan Berlebihan

Salah satu kesan dari sudut ekonomi ialah pengiklanan berlebihan di platform media sosial. Pengiklanan yang berlebihan mungkin mengganggu pengalaman pengguna dan menjejaskan kualiti interaksi mereka dengan kandungan organik.

Ini boleh menyebabkan penurunan keberkesanan pengiklanan dalam jangka panjang.

Kemerosotan Produktiviti

Selain itu, gangguan produktiviti di tempat kerja juga, secara mikronya, menjejaskan ekonomi peribadi dan ekonomi dari segi organisasi. 

‘Ekonomi peribadi’ di dalam konteks ini dimaksudkan dengan prestasi kerja anda. Jika media sosial mengganggu produktivi anda di tempat kerja, jadi ekonomi peribadi anda yang selari dengan prestasi kerja yakni sumber pendapatan utama anda akan terjejas. 

Lebih-lebih lagi, ia mampu menyebabkan penurunan prestasi keseluruhan dalam organisasi lalu mencetuskan efek kumulatif yang mampu menjejaskan prestasi ekonomi di peringkat negara.

5. Kesan Politik

poster propaganda 'revolution wake up and fight'

Keburukan media sosial turut mempengaruhi arena politik dalam masyarakat.

Tetapi bagaimanakah penggunaan media sosial yang bersifat peribadi mampu mempengaruhi politik dari segi ideologi dan dewan politik negara?

Penyebaran Propaganda

Salah satu kesan yang kerap kali berlaku ialah penyebaran propaganda. Berbeza dari berita dan maklumat palsu, propaganda mampu mempunyai sifat revolusioner yang mampu menyebabkan pertikaian berasaskan ideologi di antara kaum dan agama.

Media sosial membolehkan pihak-pihak yang berkepentingan menyebarkan maklumat yang bersifat manipulatif dengan mudah kepada pengguna, tanpa penapisan yang sewajarnya. Ini boleh merosakkan proses demokrasi dengan menyebarkan maklumat yang boleh mempengaruhi pendapat awam dan keputusan politik.

Manipulasi Maklumat

Manipulasi maklumat juga menjadi isu yang serius, di mana pihak-pihak tertentu mungkin cuba untuk mengubah persepsi masyarakat melalui penyebaran maklumat palsu atau tidak tepat demi kepentingan politik mereka.

6. Kesan kepada Kanak-Kanak &

Remaja

kesan ketagihan terhadap media sosial akibat keburukan media sosial

Seperti yang kita sangkakan, ia sangat mudah untuk mengesan keburukan media sosial di golongan kanak-kanak dan remaja. 

Hal ini demikian kerana minda kanak-kanak serta remaja masih belum berkembang sepenuhnya. 

Ini menyebabkan golongan terdedah tersebut lebih senang terpengaruh dengan elemen-elemen membahayakan yang terikat pada penggunaan media sosial.

Ketagihan

Salah satu kesan yang sering diabaikan ialah ketagihan dan kesihatan mental.

Remaja dan kanak-kanak yang terlalu bergantung kepada media sosial mungkin mengalami ketagihan digital, di mana mereka tidak dapat mengawal penggunaan mereka dan menghabiskan terlalu banyak masa dalam talian.

Ini boleh menyebabkan gangguan kepada tidur, aktiviti sosial, dan pembelajaran.

Membantut Pengembangan Minda

Selain itu, gangguan dalam pembelajaran dan pengembangan sosial juga menjadi isu.

Penggunaan media sosial yang berlebihan boleh mengganggu fokus dan konsentrasi remaja dalam pembelajaran, serta merencatkan perkembangan kemahiran sosial mereka dalam berinteraksi dengan rakan sebaya secara langsung.

Cadangan Penyelesaian

Dalam menghadapi keburukan media sosial, terdapat beberapa cadangan penyelesaian yang boleh diambil kira.

A) Kesedaran Awam

Pertama, ia adalah penting untuk meningkatkan kesedaran awam mengenai impak negatif media sosial. Ini boleh dilakukan melalui kempen pendidikan dan aktiviti kesedaran untuk membantu pengguna memahami risiko dan amalan yang lebih sihat dalam penggunaan media sosial.

B) Penggunaan yang Bertanggungjawab

Selain itu, penggunaan media sosial yang bertanggungjawab juga penting. Individu perlu mengambil inisiatif untuk menggunakan media sosial secara bijak, mengawal masa dan jenis kandungan yang mereka paparkan serta memilih untuk berinteraksi dengan konten yang memberi manfaat.

C) Pembangunan Kesihatan Mental Digital

Terakhir, pembangunan kesihatan mental digital juga penting. Ini melibatkan pendekatan holistik untuk memastikan individu dapat menguruskan kesihatan mental mereka semasa berinteraksi dengan media sosial, termasuk pemahaman tentang had batasan peribadi dan penggunaan alat bantuan digital yang sesuai.

Dengan mengamalkan cadangan-cadangan ini, kita dapat membentuk persekitaran media sosial yang lebih positif dan memberi impak yang lebih baik kepada masyarakat.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, penggunaan media sosial telah membawa kesan yang meluas dalam pelbagai aspek kehidupan kita.

Positif atau negatif, ia tidak dinafikan bahawa keburukan media sosial yang diterangkan di atas menyebabkan pelbagai pertikaian tentang aplikasinya dalam masyarakat.  

Kami telah menyelami beberapa kesan buruk yang jarang dibincangkan, termasuk kesan psikologi, kesihatan mental, sosial, ekonomi, dan politik.

Walaupun media sosial menyediakan pelbagai manfaat, penting untuk diingat bahawa terlalu banyak penggunaan dan penggunaan yang tidak bertanggungjawab boleh menyebabkan impak negatif yang besar.

Namun demikian, terdapat langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan buruk ini, termasuk kesedaran awam, penggunaan yang bertanggungjawab, dan pembangunan kesihatan mental digital.

Dengan kesedaran dan tindakan yang betul, kita dapat mengambil langkah positif untuk menjadikan pengalaman media sosial lebih seimbang dan bermakna dalam kehidupan kita.


Words can change the world. At Paperballad & Co., we wield the mighty pen to help you achieve product-market fit through science-driven content. Schedule a consultation with us here and change the world with our words.

Share: